Бібліотека

Набор на учебу

Прийом 2018

Распечатка

 

Вход в систему

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

новий стандарт освіти

Канал youTube

Случайная картинка

Випуск будівельників 2012

Форум

Яндекс.Метрика

 

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Рейтинг@Mail.ru

Главная

 

      Курс "Теорія електричних та магнітних кіл" - складова частина загальноiнженерної пiдготовки спецiалicтiв електротехнiчного профiлю. 
     Дисципліна "Теорія електричних та магнітних кіл" передбачає вивчення студентами фізичних процесів в електричних та магнітних колах при постійному та змінному струмі, а також вивчення напівпровідникових компонентів та елементів і компонентів інтегральних схем.
     Дисципліна "Теорія електричних та магнітних кіл" передбачає вивчення студентами наступних тем: лінійні кола постійного струму, магнітне поле у феромагнетиках, лінійні електричні кола змінного струму, нелінійні кола, перехідні процеси в електричних колах, сталі процеси в електричних і магнітних колах, які мають розподіленні параметри, напівпровідникові компоненти, елементи та компоненти інтегральних схем.
     В результаті вивчення предмету студенти повинні знати основні поняття, терміни, закони, розрахункові формули для електричних та магнітних кіл постійного та змінного струмів. Студенти вивчають структуру, основні параметри і характеристики напівпровідникових компонентів; елементи і компоненти гібридних та напівпровідникових мікросхем, основні направлення функціональної мікроелектроніки. Вони одержують практичні навички роботи на комп'ютері з програмами, які дозволяють збирати електричні та магнітні схеми і перевіряти їх працездатність.
     При вивчені дисципліни необхідно використовувати технічні засоби навчання та наукові посібники, знайомити студентів з довідковою літературою.
     Викладання матеріалу супроводжується практичними та лабораторними роботами, при виконанні яких студенти закріплюють теоретичні знання та одержують досвіт практичної роботи з електричними та магнітними схемами, вимірювальними приладами, спеціалізованими програмними засобами, які дозволяють виконати моделювання роботи пристроїв. Лабораторнi роботи виконуються фронтальним методом, заняття проводяться пiсля того, як вiдповiдний матерiал розглядається у лекцiйному курсi. Це дає можливiсть студентам заздалегiдь пiдготуватись до виконання роботи, виконати екcпериментальну та розрахункову частини роботи на належному рiвнi.
     Для кращого закріплення вивчаємого матеріалу та забезпечення контролю знань студентів по дисципліні рекомендується проведення контрольних робіт.
     В процесі викладання дисципліни слід звертати увагу студентів на необхідність дотримання вимог стандартів  Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) та інших діючих ГОСТів.
Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях, одержаних при викладанні дисциплін «Вища математика», «Фізика».
     Тематика лабораторних робіт пiдiбрана таким чином, що дозволяє студентам закріпити теоретичні знання з основних роздiлiв дисципліни та одержати практичні навики досліджень явищ та процесів, що відбуваються в електричних колах.
 

Новини

Новые пользователи

  • aloha
  • PravdaYa
  • persik
  • psyagia
  • clarissavinerej

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 8 гостей.